Producenci
Promocje
Zawór grzejnikowy odpływowy 1/2 kątowy (Z1003)
Zawór grzejnikowy odpływowy 1/2 kątowy (Z1003)

12,50 zł

Cena regularna: 37,13 zł

Najniższa cena: 18,55 zł

10,16 zł

Cena regularna: 30,19 zł

Najniższa cena: 15,08 zł
szt.
Zawór grzejnikowy zasilający 1/2 kątowy (Z1001)
Zawór grzejnikowy zasilający 1/2 kątowy (Z1001)

12,50 zł

Cena regularna: 39,51 zł

Najniższa cena: 18,55 zł

10,16 zł

Cena regularna: 32,12 zł

Najniższa cena: 15,08 zł
szt.
Odpływ liniowy 55cm z rusztem DUO ( 02095)
Odpływ liniowy 55cm z rusztem DUO ( 02095)

109,47 zł

Cena regularna: 199,90 zł

Najniższa cena: 135,30 zł

89,00 zł

Cena regularna: 162,52 zł

Najniższa cena: 110,00 zł
szt.
Zawór grzejnikowy odpływowy 1/2 prosty (Z1002)
Zawór grzejnikowy odpływowy 1/2 prosty (Z1002)

12,50 zł

Cena regularna: 37,10 zł

Najniższa cena: 18,55 zł

10,16 zł

Cena regularna: 30,16 zł

Najniższa cena: 15,08 zł
szt.
Zawór grzejnikowy zasilający 1/2 prosty (Z1000)
Zawór grzejnikowy zasilający 1/2 prosty (Z1000)

12,50 zł

Cena regularna: 39,51 zł

Najniższa cena: 18,55 zł

10,16 zł

Cena regularna: 32,12 zł

Najniższa cena: 15,08 zł
szt.
KOREK AUTOMATYCZNY KLIK KLAK GERMANline MAŁY UMYWALKOWY METALOWY NABLATOWY Z PRZELEWEM(GL2134)
KOREK AUTOMATYCZNY KLIK KLAK GERMANline MAŁY UMYWALKOWY METALOWY NABLATOWY Z PRZELEWEM(GL2134)

17,99 zł

Cena regularna: 64,48 zł

Najniższa cena: 17,99 zł

14,63 zł

Cena regularna: 52,42 zł

Najniższa cena: 14,63 zł
szt.
Regulamin

 

REGULAMIN ZAKUPÓW (obowiązuje od dnia 2014.12.25)

Aktualizacja z dnia 28.12.2021 – obowiązuje od dnia 01.01.2023


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: http://www.syfonik.pl

Sprzedającym jest:
JANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Siennieńska 252

NIP:  661-23-67-516
Regon: 260585565
KRS: 0000915217
BDO: 000147473
zwany dalej JANO lub SPRZEDAJĄCY
Kontakt:
- telefon : 795-070-953
- adres poczty elektronicznej: biuro@syfonik.pl
- pocztowy- adres siedziby firmy podany powyżej

 • 1. Definicje
 1. Regulamin– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Klient (Kupujący)– osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji- Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oznaczone na stronie w chwili składania zamówienia, jako "Dostępny". Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

5.Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 1. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w Sklepie JANO. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Sklep Internetowy JANO (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.SYFONIK.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.
 3. Sklep JANO – dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Strona– Usługodawca i Klient.
 5. Strona Sklepu– każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem  http://www.syfonik.pl/
 6. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Ilość hurtowa - ilość jednego produktu powyżej 9 szt. (10+)
 8. Odbiór w sklepie– Zamówienie zgodnie z definicją powyżej, z miejscem odbioru w siedzibie  JANO
 9. Gwarancja – ważne czasowo zobowiązanie sprzedawcy do bezpłatnej naprawy lub wymiany zakupionego, wadliwego towaru
 10. Gwarant – podmiot udzielający gwarancji
 • 2. Zasady ogólne
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
 2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać: przeglądarkę internetową, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: http://www.syfonik.pl/polityka-cookies,
 3. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
 4. Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją.
 5. Sprzedający ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową.
 6. Na stronie handlowej uwidacznia się cenę w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.
 7. Informacja o obniżeniu ceny towaru widoczna jest wraz z informacją o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 • 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym JANO z wykorzystaniem Konta Klienta oraz subskrypcji biuletynu „Newsletter".

 1. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta
 2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: e-mail, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (np. adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
 5. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba, że strony postanowią inaczej.
 8. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter". Aby otrzymywać „Newsletter" Klient powinien podać swój adres e-mail. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a" i wykonaniu instrukcji.
 • 4. Składanie Zamówienia
 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem Strony Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Kontakt drogą telefoniczną w sprawie złożonych Zamówień jest możliwy wyłącznie w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00
 4. Na zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę). Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.
 5. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7.W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 1. Kupujący może także złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, o którym mowa w §3 ust.3.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty.
 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze z obowiązkiem zapłaty za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 4. Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.
 5. Sprzedający może odmówić przyjęcia do realizacji zamówienia którego wartość minimalna nie przekroczy określonej kwoty. O wysokości kwoty minimalnej Klient jest informowany na stronie głównej sklepu i w procesie składania zamówienia.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w ilościach hurtowych przez syfonik.pl z jednoczesnym przekazaniem zamówienia do Działu Handlowego JANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu podjęcia decyzji realizacji zamówienia.
 7. Zamawiając węże gazowe Kupujący oświadcza że zapoznał się z "Instrukcją montażu przewodów do gazu".
 8. Produkty objęte promocją nie łączą się z rabatami przyznawanymi przez Sprzedającego.
 • 5. Opinie.
 1. Sprzedawca umożliwia dostęp do wystawionych przez Konsumentów opinii o produktach.
 2. Sprzedawca zatwierdza wszystkie opinie przed ukazaniem się na stronie handlowej.
 3. Sprzedawca weryfikuje opinie od zawartych w nich obraźliwych i niecenzuralnych treści.
 4. Sprzedawca weryfikuje czy opinie pochodzą od użytkowników produktu.
 • 6. Formy płatności.

1.W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

a.) „Przelew przed odbiorem" na konto Sprzedającego. - Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedającego. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.

b.) „Za pobraniem" -płatność przy odbiorze Produktów. - Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za Zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego i są widoczne w odpowiednim polu formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym

 • 7. Dostawa i transport
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, w szczególności od momentu uznania konta Sprzedającego w wypadku form płatności przed wysyłką Towarów.

3.Zakładany czas dostawy Produktów wynosi 48 godzin (pomijane są dni wolne od pracy-soboty, niedziele, święta itp.) w przypadku:

-  „przelewu przed odbiorem” liczony od daty wpływu pełnej kwoty na konto Sprzedającego

-  zapłaty „za pobraniem” liczony od daty złożenia zamówienia 

4.Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w procesie zakupowym. W przypadku zamówień realizowanych poprzez opcję „Odbiór własny", a więc z odbiorem zamówionego towaru w siedzibie JANO, koszt dostawy - wynosi 0zł bez względu na wartość zamówienia. 

 1. Dostawa Zamówień odbywa za pomocą specjalistycznej firmy kurierskiej świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego lub z pomocą środków własnych Sprzedającego.
 2. W przypadku firm kurierskich maksymalna waga wysyłanego Towaru to 31 kg (przy większych wagowo zamówieniach Sprzedający ustala indywidualnie cenę za transport). 
 3. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności, ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za Zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać Zamówienie.
 4. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
 5. W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, zalecamy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania - w tym zabezpieczeń logistycznych - rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody.W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego. Brak protokołu szkody sporządzonego przez firmę kurierską spowoduje odrzucenie reklamacji.
 7. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu za pośrednictwem formularza reklamacyjnegodostępnego na Stronie Sklepu Internetowego.
 • 8. Reklamacje

Każdy towar zakupiony w sklepie  JANO jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju Towaru oraz Producenta. Jeżeli przy opisie wyrobu nie zostało inaczej określone –należy przyjąć, że wyrób jest objęty gwarancją 2 lat. Gwarancja nie dotyczy elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu przy codziennej eksploatacji tj. uszczelki, gumy, silikony, silikaty itp. Produkty typu: uszczelki, uszczelki gumowe, uszczelki silikonowe nie podlegają warunkom Gwarancji.

 1. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a.) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją).

b.) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej wysłanej na adres korespondencyjny Sklepu.

 1. )Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep JANO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep JANO, albo sklep  JANO nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep JANO nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep JANO.
 2. d) W formularzu reklamacyjnym Klient powinien podać numer zamówienia oraz pozostałe dane tj. imię, nazwisko, numer telefonu do kontaktu, adres korespondencji i opis zaistniałego problemu.
 3. e) Sklep  JANO zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta, do kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sklep wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Termin 14 dni będzie liczony od daty uzupełnienia braków.
 4. f) Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep Jano odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 • 9. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularzai wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  a. )wiadomością e-mail, na adres : sprzedaz.jano@o-c.pl
  b.)w formie pisemnej, na adres:

JANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Siennieńska 252

 z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta - zwrot towaru"

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a.)dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b.)bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c.)kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6.Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a.) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c.)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f.) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g.) w której przedmiotem świadczenia których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h.) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i.) zawartej w drodze aukcji publicznej;
7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych „za pobraniem”.
  Adres do zwrotu towaru:
  JANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  ul. Siennieńska 252
 2. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.
 3. Zgodnie z art. 535 Kodeksu Cywilnego, Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. W wyniku niewywiązania się z umowy przez Kupującego - nieodebranie przesyłki/odmowa przyjęcia, zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego, Sprzedający domaga się naprawienia szkody, czyli poniesionych nakładów - koszty wysyłki i zwrotu nieodebranego towaru.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2.Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi.

4.Podczas składania Zamówienia, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

5.Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu.

6.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

7.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

8.Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność  JANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 252 lub wykorzystywane za zgodą ich właścicieli.

Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych wyświetlanych na stronie: http://www.syfonik.pl/ bez pisemnej zgody  JANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 11. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl