Kanalizacja wewnętrzna PP

Rury i kształtki z PoliPropylenu (PP)